14 september 2014

Tack Fredrik för den här tiden!

Med bara några få timmar kvar på vallokalernas öppethållande tycks det allt mer som om Sverige går mot en tid i kaos.

Det land som jag tycker är mest obegripligt i Europa, ja faktiskt onödigt, är Belgien som innehar det ofattbara rekordet i att stå utan en fungerande regering; 536 dagar på raken! Så illa ska det kanske inte gå för Sverige men vårt land riskerar sannerligen stora problem!

Tack Fredrik & dina alliansvänner för att ni gjort det möjligt att känna stolthet över att vara svensk.

Under de åtta åren vid makten har mycket förändrats till det bättre.

Om jag ser till mig själv så har jag fått möjlighet att välja min husläkare, som arbetar på en omtalad privatägd vårdcentral där personalen trivs, väntetiderna är korta och engagemanget är större än på många andra offentligdrivna verksamheter. Jag har vid en misstänkt akut hälsofara behandlats på det likaledes privata sjukhuset där väntetiden var minimal och där personalen orkade hålla det goda humöret uppe trots en ansträngd arbetssituation.

Jag har bekanta som kunnat välja bort den mest närbelägna skolan för sina barn och istället låta juniorerna gå i en skola med bättre studieresultat och bättre lärare. En skola som föräldrarna kunde välja, utan att det kostade en enda krona i avgift!
Vi har kunnat börja välja mellan flera konkurrerande apotek. Själv har jag valt bort den f d statliga kolossen till förmån för ett apotek som erbjuder excellent service och som gärna anställer personer med annan kulturell bakgrund än den som uppemot var tionde väljare, eller kanske fler, i kväll misstänks förespråka.

Fler än 700 000 personer födda någon annanstans än i Sverige går i dag till arbeten i vårt land och bidrar därmed till ett bättre Sverige!

Bland de 700 000 finns många som i dag arbetar inom äldreomsorgen och där gör ett fantastiskt jobb med våra åldringar. Förutom att det stora främlingsfientliga partiet nu säkerligen kommer att kräva hemtransport av många av de 700 000 så vill den som misstänks efterträda dig Fredrik på statsministerposten inrättatrainee”-platser inom just äldreomsorgen. Säga vad man vill men jag vill i alla fall inte tas omhand på ålderns höst av en ”trainee!”

Många unga fick sina första arbeten när restaurangmomsen sänktes. Vad som händer med dem nu är högst oklart. När momsen sänktes var det visserligen inte så många krogar som sänkte priserna men vi kan vara helt på det klara med att priserna kommer att höjas om momsen nu återställs till tidigare nivåer.

Jag läser i SvD där konstnären/dramatikern Marianne Lindberg De Geer frågar hur ett fiendeland ska kunna anfalla Sverige om vi visar vit flagg? Strax därefter tar jag del av en finländsk opinionsundersökning som berättar att finländarna blir allt räddare för det som sker i Ryssland. 43 % av finländarna upplever hotet från Putin som mycket stort eller stort! Tänk; Jag tror mer på finländarna än jag tror på Lindberg De Geer!

I våra storstäder är representationen av singlar större än på landbygden. Vi har fått det otroligt mycket bättre under dina åtta år vid makten Fredrik! Mer än en tusenlapp extra i plånboken varje månad för de flesta av oss. För en singel, som ska bära alla bostadsrelaterade kostnader själv, är detta pengar som gjort att vi kan leva med nosen över vattenytan. Nu tycks det vara på upphällningen även på denna punkt!

Jag tillåts gifta mig! Bara en sån sak! Det var inte möjligt för åtta år sedan!

Till de som ännu inte läst dagens ledare i SvD kan jag bara säga; Gör det! Där får ni mängder med andra detaljer om hur dagens Sverige skiljer sig från det Sverige vi lämnade för åtta år sedan!

Om inget mirakel sker i kväll, om inget extraval måste till och om ytterlighetspartier får mer att säga till om står vi alla inför 3 år av kaos följt av ett nödår innan vi tillåts rätta till det hela igen!

Tack Fredrik för att jag fick uppleva 8 medelålders år under ett respektingivande styre som lyckades föra vårt vackra land med fanan högt genom omvärldsliga oår!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar