10 juli 2013

Rävbajsbrist döljer stort allvar!

Ett TT-telegram med märklig rubrik, ”Lågt intresse för att samla rävbajs”, publiceras på onsdagseftermiddagen.

Bakom rubriken, som lockar till småfnissande, finns ett större allvar än vad rubriksättaren nog har insett.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har begärt att få in prover på rävspillning för att kunna fastställa hur pass spridd den otrevliga dvärgbandmasken är i vårt land.

Den lilla masken är vanligt förekommande hos rävar och hundar utomlands och med tanke på den, som det tycks, stora illegala importen av hundvalpar är det ett bekymmer att SVA inte får in tillräckligt stort underlag.

Dvärgbandmasken kan smitta en människa men symptomen kan dröja ända upp till 15 år innan de visar sig. Då har masken vuxit sig tillräckligt stor och bildar cystor på olika organ, t ex levern, och tillståndet kan bli direkt livshotande.

Tråkigt nog slopades år 2012 kravet på att djur som varit på EU-resa skulle ha skydd mot det lilla kräket echinococcos. Helt fel tycker jag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar