26 juli 2013

Om "hästskärningar", vita bilar, "våldtäkter" och media!

År ut, och år in, har jag, förundrat och en smula förfärat, läst om hästar, som i hagar runtom i vårt vackra land, påträffats med det som beskrivits som svåra knivskador i könsdelarna.

Någon gång har jag funderat på vem det stora praktsvinet till mänsklig varelse är som uppenbarligen tänt på att skada, svårt skada, en häst i en svensk somrig hage?

Tanken har flyktigt farit genom min hjärna; Vem lyckas med en sådan gärning? Varför sparkade inte hästen? Varför flydde den inte?

I dag fick vi svaret!

DN Debatt skriver tre veterinärer, med flera års erfarenhet av hästar, att de ifrågasätter att några knivskärningar överhuvudtaget har ägt rum och att hästarnas skador troligen är självförvållade.

Liksom i mitt tidigare blogginlägg för dagen, där jag ifrågasätter ett TT-telegram, så är allt som påstås med nödvändighet inte med den hela sanningen överensstämmande!

Knivskurna hästar, kvinnor som hävdar våldtäkt fast de packade genomfört en tafflig akt och män i vita fordon som plockar upp barn lite överallt är en rejäl påminnelse om att vi alla måste sortera begreppen när vi tar del av det som media matar oss med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar