30 mars 2017

Skicka utrikes brev blir svårbemästrat!

Posten, eller Postnord som företaget egentligen heter numera, har varit föremål för månget blogginlägg från denne bloggare. Det har aldrig handlat om positiva ordalag!

Jag som fortsatt skickar en del försändelser med gammaldags, och nu för tiden alltmer långtidsödande, postgång har haft för vana att köpa mina frimärken direkt från Postnord via webben.

För en tid sedan fann jag att det inte längre gick att köpa utrikes porto i annat än rullar med 100 st frimärken. Så många utrikes brev producerar inte ens jag som tycker att det är kul att få brev.

På en direkt fråga till Postnord fick jag veta att om jag vill skicka utrikes försändelser så ska jag numera använda inrikes frimärken och räkna om dessa till utrikesvärdet. Tre inrikes frimärken á 6,50 ger 19,50, som är billigaste portot för ett utrikes brev.

När jag skriver dessa rader har jag just varit inne och kollat på Postnords webbutik igen och kan konstatera att fr o m 1 april kostar ett utrikes brev 21 kronor att skicka. Ännu en prishöjning, denna gång på ca 8 procent.

Undrar hur jag ska göra med mina inrikes frimärken? Ska jag riva av en fjärdedel av ett inrikesmärke eller ska jag helt enkelt finna mig i att Postnord är så svårt kundfrånvända att de snarast, helst redan i går, borde fråntas ansvaret för privatpersoners postförsändelser?

Tillagt ett dygn senare:
Inser nu att även inrikesportot höjs i morgon, 1 april, till 7 kronor. Jag behöver således inte riva sönder inrikesmärkena när jag ska skicka en utrikes brevförsändelse.

Däremot står Postnord fortsatt vid ockrarnas och de inkompetentas ättestupa även fortsättningsvis!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar