1 maj 2015

Löfven silar mygg och sväljer kameler!

I sitt 1 maj-tal har statsminister Stefan Löfven (S) inte så mycket nytt att komma med.
Han ägnade en avsevärd del av sitt anförande åt att tala om en ”ny” jobbsatsning på unga.

Denna satsning innebär att han tänker tillsätta en utredning för att ”få större kunskap om målgruppen” förutom att en samordnare får i uppdrag att ”samla in och sprida kunskap om insatser”.

Med tanke på att riksdagen nyligen klubbade igenom regeringens förslag om höjning av arbetsgivaravgifterna för unga så klingar dagens ord från Löfven inte bara falskt utan som rena rappakaljan.

Risken är mer än stor att arbetslösheten bland unga stiger när företagarnas avgifter för att anställa ungdomar stiger. 

Den enda riktigt säkerställda jobbskapande åtgärden som Löfven i dag utlovar är tjänsterna som samordnare och utredare som har att klura ut varför unga inte får jobb!?! 

Snacka om att sila mygg och svälja kameler!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar