3 maj 2015

Om läkemedel, förvirring och felrisker!

Jag tror att vi är (alldeles för) många som förundras varje gång vi går till något apotek för att hämta ut våra receptförskrivna mediciner.

Läkemedlen vi får i vår hand, om vi inte kräver att få exakt det läkaren har förskrivit mot att vi betalar mellanskillnaden mellan just denna produkt och generika (samma verksamma substans men i en annan, billigare, variant), varierar i namn, tablettstorlek, färg mm vareviga gång!

Jag inser att jag, om jag får förmånen att bli kvar länge i livet med medvetandet i hyfsat behåll, kommer att få det allt svårare att hålla redan på de olika medikamenterna, särskilt som dessa har en tendens att bli flera ju äldre man blir.

I dag publicerar SvD Brännpunkt en superintressant debattartikel om fenomenet. Arne Melander, professor emeritus, och distriktsläkare Bengt Järhult påstår att Läkemedelsverket sviker patienterna och att det i stället för dagens förvirrade system med mediciner som innehåller samma verksamma substans fast medicinerna heter olika saker, borde ske en förändring.

Skribenterna förordar ett system där medicinerna får heta detsamma som det verksamma ämnet oavsett vilket läkemedelsföretag som producerat medicinen.

Jag påstår att det låter mer än vettigt!

Men naturligtvis har jag några farhågor!

Jag har svårt att tro på ett system liknande det som bl.a. USA har där apotekarna pytsar upp tabletter i lösvikt i identiskt lika, orangefärgade, plaströr. Risken för att fel blir begångna måste vara rätt stor. Både av apotekaren själv liksom när patienten ska knapra flera olika tabletter tagna ur flera olika, identiskt lika, plaströr!

I den bästa av världar borde tabletter bestående av samma verksamma ämne ha identiskt lika utseende.

Framför allt borde alla pillerknaprare över en viss ålder, låt säga 70 år, ha rätt att träffa en oberoende läkare som kan gå igenom samtliga läkemedel individen petar i sig. Jag är övertygad om att det, åtminstone i i-världen, råder en överkonsumtion av läkemedel som i många fall konkurrerar ut, eller förstärker, varandras verkan.

Melander och Järhult är dock inne på en intressant väg och jag hoppas att idén de har kan få tillåtas utveckla sig! 

Allt medan jag tar en dos av en tablett som i förra veckan var minimal och blå för att denna vecka vara vit och stor som en knapp i en ytterrock, förutom att den heter något helt annat än det som min husläkare förskrev en gång för länge sedan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar