6 december 2013

Om RFSL och en undersökning utan basfakta!

RFSL har lyckats förmå TT att producera ett telegram på fredagseftermiddagen.

Riksförbundet påstår att hbtq-personer i dag har mindre förtroende för rättsväsende och socialtjänst än vad de hade för fem år sedan.

Det är brottofferjouren vid RFSL som gjort undersökningen men vi som vill veta vilket urval som gjorts bland de som tillfrågas om att svara får fortsätta att vara ovetande. När dessa rader skrivs finns heller ingen information på RFSL:s hemsida!

Om det är brottsoffer, som vänt sig till RFSL:s brottsofferjour, som besvarat enkäten så begriper jag att resultatet blir som det blivit.

Själv är jag nyfiken på hur många som svarat? Var bor dessa? Hur är fördelningen inom, den ganska spretiga, hbtq-familjen?

Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL, säger till TT att resultatet av undersökningen inte är ”förvånande” och att hbtq-personer drar sig för att anmäla brott.

Jag vill helt enkelt inte tro på honom!

Jag påstår tvärtemot att vårt rättsväsende, åtminstone i storstadsregionerna dit de flesta som inte klivit ur garderoben ännu flyr, hanterar hatbrott på ett mycket mer framgångsrikt och respektfullt sätt än för fem år sedan!

Att sedan de, oklart vilka, tillfrågade påstår något annat lämnar fler frågor än de ger de svar som RFSL påstår är med sanningen överensstämmande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar