23 december 2013

Om dödskamp och tittarsiffror!

I dag föll Tingsrättens dom i fallet med den man som filmades under sin egen dödsprocess, en filmsekvens som sedan TV3 oförklarligt sände och där släktingar förfasades över att de inte vetat att, den nu avlidne, mannen filmats.

De efterlevande döms att stå för rättegångskostnaderna.

Rätten skriver i sin dom att målet handlar om yttrandefrihet och att de därför inte beaktat Europakonventionens artikel 8, om rätten till privatliv.

Jens Larsson, chefsjurist vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, säger i en kommentar att domen är ett kvitto på att sjukhuset kan hantera sekretessbelagda uppgifter!

Tänk så olika vi kan tolka händelser i vår omvärld!

Att många har intresse av att följa en dokusåpa där vi får ta del av sjukvårdsanställdas vardag är helt okej! I övrigt tänker jag i dag på den döde mannens efterlevande!

Kanske gav mannen vid någon tidspunkt sitt medgivande till att ett tv-team närgånget följde hans dödskamp. Kanske inte!

Jag tror inte att den som kämpar för sitt liv är fullt på det klara med de beslut som han/hon fattar! Det gäller ju liksom livet och allt annat är ovidkommande!

Nu kommer domen att överklagas och förhoppningsvis kan då familjen få ro efter en turbulent tid!

Förhoppningsvis så har även familjen Stenbeck fått sig ett uppvaknande när det gäller jakten på tv-tittare!

Nästa gång är det kanske Du, eller Jag, som ligger där döende medan ett ivrigt tv-team filmar och en mediekåt reporter jagar uppmärksamhet för sina 15 minuter i strålkastarljuset!

Bevare oss väl för det! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar