29 september 2013

Om pass, passhandel och opassande "slarv"!

För några år sedan röstade riskdagen ned ett förslag om att begränsa möjligheterna för svenska medborgare att plocka ut ett nytt pass stup i kvarten.

Resultatet av detta ser vi idag när polisen kräver ett omtag i frågan.

Alltför många svenskar tycks ha otroligt svårt att hålla reda på sina pass, vissa tycks tappa dessa i samma ögonblick som de blivit uthämtade.

Resultatet har blivit att många s k ”look-a-like”, dvs personer med ungefär samma utseende som den rättmätige innehavaren av passet, framgångsrikt tar sig fram i världen.

Följden blir nu att vi som har svenska pass riskerar att ses med allt större skepsis närhelst vi ska passera en passkontroll. Detta trots att vi har en passhandling som numera innehåller fler säkerhetsdetaljer än de flesta andra länders pass.

Polisens krav i dag är därför fullt rimligt!

Det kan inte vara en mänsklig rättighet att plocka ut drösvis med pass under en kort period. Kan man inte hålla reda på en så pass (!) viktig handling så kanske man heller inte ska ut på resande fot!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar