26 september 2013

Om läsandets viktighet

bokmässan i Göteborg presenterade i dag kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth litteraturutredningen.

Regeringen vill satsa på ”läsfrämjande” och att ”stärka litteraturens ställning”.

Bl a ska 30 miljoner kronor satsas på att få vuxna män att läsa mer.

Jag tycker att satsningen som sådan är bra men undrar kanske något över satsningen på just vuxna?

Att vilja läsa, att längta efter att få fortsätta på boken som ligger hemma på nattduksbordet, att skaffa sig ett bra ordförråd och att samtidigt lära sig massor måste grundläggas i tidig ålder. Den vuxne som inte begriper att läsning är ett sant nöje, och intelligensbefrämjande, är liksom en redan förtappad själ.

Men de senaste veckorna har jag, under t-banefärderna i huvudstaden, lagt märke till att något kanske, kanske håller på att hända!

Alltfler medresenärer har börjat plugga ur sina öron och bortse från dataspel, den tusende genomlyssningen på den egna spellistan eller tittande på tv-såpan från föregående kväll. Jag inbillar mig faktiskt att böckerna och dagstidningarna börjar bli fler än de varit på ett antal år.

Det vore i så fall en välgärning och inger förhoppningar om att många medmänniskor inte är alldeles så obegåvade som det emellanåt är lätt att inbilla sig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar