30 juni 2017

SCID - Blodprov kan rädda barnliv

Inom vården tycks människoliv vara olika mycket värda och en dödlig sjukdom som endast ett fåtal drabbas och dör av verkar vara priset vi får betala för den s.k. välfärden.

Läser, med stort intresse en artikel på norsk public service, NRK.

Erik W Andersen har sett två söner gå bort i den plågsamma immunbristsjukdomen SCID

Förste sonen dog redan vid elva månaders ålder medan den andre sonen fick uppleva sin 26-års dag efter att ha varit i dödskuggans dal hela 14 gånger under sin korta levnad.

Den fortsatta läsningen ger vid handen att ett enkelt blodprov på nyfödda skulle kunna avslöja sjukdomen och omedelbara insatser skulle kunna rädda åtskilliga.

Erik kämpar i dag för att en obligatorisk screening av alla nyfödda ska införas. Vid några sjukhus i Norge pågår försök och av 60.000 nyfödda norrmän blir i dag 9.000 testade.

När jag googlar SCID finner jag att det 2013 genomfördes test på Karolinska där man inkluderade sjukdomen i samband med de s.k. PKU-testerna. Hur detta gick hittar jag ingen info om.

I USA har 42 delstater testat spädbarn i 12 års tid och man har funnit 2000 barn med sjukdomen. Många, de allra flesta, av dessa har kunnat botas.

Upptäcks SCID före tre månaders ålder är chansen till kurerande närmast 100 %.

Utan att veta vad själva kostnaden för blodanalysen är har jag svårt att se att den skulle överstiga värdet av de människoliv som räddas från ohyggliga plågor och alltför tidig död.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar