6 juni 2017

Norska flygplan, ryska stridsflyg och transpondrar

Det finns en gemensam nämnare för dålig journalistik och usla rubriksättare och Vladimir Putin och hans pojkar; Alla måste ständigt ifrågasättas!

Ytterst undantagsvis måste Putin och hans pojkar försvaras. Usla journalister och rubriksättare förtjänar inget försvar.

I dag har ett ryskt militärflygplan markerat mot ett norskt dito. Det norska planet, ett flygplan ämnat för ubåtsjakt, flög nära den ryska gränsen utan transpondern påslagen. Transponder är instrumentet som gör att planet syns på ”vanlig” radar.

Det ryska MIG-31-planet skickades upp för att markera.

Under 2016 var det stort ståhej i svensk media om att ”ryssen” ofta flyger farligt nära svenskt territorium utan att ha transpondern på.

I juli ifjol uttalade sig vår försvarsminister, Peter Hultqvist (S), bekymrat och beklagade sig över att ryssarna ägnar sig åt sådant tjuv- och rackarspel.

I samband med dagens händelse säger den norske överstelöjtnanten Ivar Moen till TT-Reuters att ”militärflygplan brukar flyga med avstängda transpondrar” och att detta sker ”regelbundet.”

Moen säger ingenting om att det endast är ett ryskt tilltag utan erkänner rätt och slätt att alla gör på detta viset.

Att TT väljer följande rubrik till dagens händelse är därför förvånande:

 


Det norska ubåtsjagande och övervakande flygplanet är ett helt vanligt flygplan medan den ryska flygande fågeln är ett stridsflyg!?!

Ryssland och dess styre förtjänar att granskas med kritiska ögon och öron. För den sakens skull behöver ju inte nyhetsbyråer skönmåla verkligheten så att ryssen är skurk även när han inte är det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar