25 november 2016

Snabbpendeltåg finns inte!

Under den senaste veckan har mången media med Stockholmsanknytning skrivit om hur det ska bli för alla kollektivresenärer, som nyttjar pendeltågen, när Citybanan öppnar nästa år.

I lyriska ordalag talas det om ökade frekvenser av tåg i rusningstid i allmänhet och snabb-pendeltåg i synnerhet.

De sistnämnda är tänkta att strunta i stationer som Krigslida, Rönninge och Ulriksdal med flera.

Ett liknande experiment testades under ett par år, för eoner av tid sedan, i Stockholms tunnelbana.

Då slutade allt i kaos och ännu större förseningar än vanligt.

Jag påstår att samma sak kommer att inträffa om denna veckas lyriska önskeprofetior blir verklighet.

Det s.k. snabb-pendeltåget kommer, i stort sett vareviga dag, att snart nog komma ikapp det tåg som ligger före och som stannar vid varje ”mjölkpall.” Följden kommer att bli att alla tåg i Mälardalen kommer att se sin tidtabellshållning ryka all världens väg och kundnöjdheten kommer att sjunka som ett urspårat tåg på Årstabron!

Idén är i grunden briljant! Problemet är att den är en utopi som inte har ett dugg med verkligheten att göra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar