12 november 2016

Götblad borde avgå bums!

SVT Nyheter Västmanland berättar att Carin Götblad, regionchef för polisen i Västmanland, hyllar, den under internutredning stående, polischefen Lena Tysk.

Tysk misstänks ha hotat Agneta Kumlin, polischef i Sala, för ett par veckor sedan.

Götblad bortser från detta när hon enligt SVT påstod inför nyanställda att Lena Tysk är ”en av de mest moderna ledarna i polis-Sverige.”

Götblad har därmed lagt den lägst liggande av alla ribbor i världen!

En chef som hotar är allvarligt i största allmänhet. En polischef som hotar en underställd är flera kategorier värre.

Det är lätt att hålla med Agneta Kumlin, den hotade, om att det är ett hån! Men inte bara mot Agneta och polisen i Västmanland, som Agneta säger, utan mot polisväsendet i sin helhet!

Vilken typ av polismyndighet som Carin Götblad önskar sig vill vi inte veta! Aldrig någonsin! 

Götblad borde avgå omedelbart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar