15 september 2016

Minnesmonumentet vid Utøya hotas av ett fåtal som borde flytta!

DN skriver om att planerna på att Jonas Dahlbergs minnesmärke över massakern på Utøya, ”Memory wound”, riskerar att gå om intet.

Det minst sagt spektakulära, och värdigt häftiga, minnesmärket skulle uppföras/grävas ut på en udde med utsikt över ön dit helvetet kom. Ett 3,5 meter brett, abrupt, snitt, vars innehåll till vissa delar skulle placeras invid attentatsplatserna i Oslo, har mötts av protester av de boende i Sørbråten, samhället som ligger närmast det tänkta minnesmärket.

Börjar vi inte bli lite väl trötta på nej-sägare i allmänhet och på politiker som lyssnar på dessa nej-sägare i synnerhet?

Vad människorna i Sørbråten inte tycks vilja förstå är att minnesmärket skulle bli en plats dit folk skulle vallfärda, något som skulle skapa nya jobb i en aldrig sinande ström.

Det är liksom samma stuk på Sørbråtens protestbemängda befolkning som de som flyttar till Bromma flygplats närområde och som sedan upprörs över flygtrafiken.

Att mänskligheten inte ska få sörja ett ohyggligt terrordåd vid ett alldeles fantastiskt minnesmonument, som det Jonas Dahlberg föreslår, är inte okej!

Kanske Sørbråtens invånare är vana vid ett liv i lugn och ro och att ostörda kunna gå på ”tur”, vad vet jag, men faktum kvarstår att Norge är ett glest befolkat land med undersköna vidder dit de kränkta skulle kunna flytta.

Jag är övertygad om att det finns de som gärna skulle flytta till området som har stor potential att bli en besökarmagnet om bara Dahlbergs verk fick omsättas i verklighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar