6 oktober 2014

Miljöminister med hjärnbefriat tomt ego.

I extremt svaga ögonblick kan jag, tyvärr, komma på tanken att våra politiker lever som de lär. Ja, jag vet att det ofta är en imbecill tanke!

I dag får vi oss till livs att klimat- och miljöministern, tillika vice statsministern, Åsa Romson (MP) målar sin husbåt med sämsta tänkbara bottenfärg, att hon eldar med fulbränsle och att hon spolar ut avloppsvatten rakt ut i Östersjön.

Expressen visar också när statrådet kliver på regeringsplanet på Bromma, flygfältet hon önskar att det inte finns. Som kollektivtrafikvurmare, bilhatare och cykelbaneuppmuntrare så hade det varit klädsamt om hon rest i apklass med ett större flygplan från den större flygplatsen.

Men inte då!

Hon tycktes inte heller ha särskilt mycket att ångra vid inledande journalistiska ifrågasättanden utan påstod tvärtom att hon inte hade något att dölja. "Jag har gott samvete. Jag kan leva med det.", sa hon visst i en tidig kommentar.

Det börjar bra Åsa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar