17 mars 2013

Jag kommer aldrig att förstå!

Polisen får kritik för att de ”jagarpapperslösa. Polisen får kritik för att de inte löser tillräckligt med brott.

Uppemot 50000 människor påstås uppehålla sig illegalt i vårt land och det ”rasas”, demonstreras och förfasas över att illegalister jagas.

Somliga tycker att vi borde ge alla papperslösa uppehållstillstånd. Ja, det vore kanske behjärtansvärt. Frågan är hur vi ställer oss till de nästkommande 50000 människor som kort därefter plötsligt anlänt och befinner sig illegalt i landet? Vad tycker alla de som i dag "rasar" och samtidigt är arbetslösa om att de lär få det svårt att skaffa arbete?

Jag visar mitt färdbevis vid en kontroll. Jag tolererar att bli stoppad och kontrollerad i en trafikkontroll. Jag accepterar att butikernas kameror ser till att jag inte stoppar ned en oxfilé innanför byxlinningen. Utan att känna mig kränkt!

Vidare anser Maria Sveland att jag som man ska finna mig i att det är likaställt med sanningen när hon kallar mig ”gubbslem” utan att hon för den sakens skull kan acceptera att jag som man ger henne mothugg!

DN försöker övertyga oss om att alla de som tigger på våra gator är ärliga fattiga eller i alla fall inte utsatta för människohandel.
I dag rapporterar media om att tusentals ensamkommande flyktingbarn "försvinner". Är de inte heller utsatta för brott?

Och alla de som nu ”rasar” måste ju självklart vara av uppfattningen att om de blir utsatta för något brott så kan det inte röra sig om något annat än en riktig ”svenne” som begår den kriminella handlingen.

Många tycker mycket! Mycket få har konkreta lösningar!

Själv tvingas jag hacka i mig det faktum att det finns mycket jag nog aldrig kommer att förstå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar