27 december 2011

Snömannen finns inte :-(

I dag publicerar BBC ett scoop av stor dignitet!

Det finger, som i årtionden legat i källaren till Royal College of Surgeons Hunterian Museum i London, och som sagts komma från Yeti, den s k snömannen, visar sig troligen komma från en människa.

Världen stannar för ett ögonblick och blir aldrig mer densamma!

Snömannen finns inte L!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar