28 december 2011

Nämndemannadebatten behövs!

Efter att Justitieministern öppnat för en debatt kring nämndemännens vara eller icke vara i rättssalarna svarar nu sossarnas Morgan Johansson att han anser att nämndemännen spelar en viktig roll.

Morgan frågar, sig och oss, bl a apropå själva dömandet: ”Vem gör det bäst, en pensionerad läkare eller en 30-årig domare (…)?”

Skulle jag få frågan så skulle mitt svar definitivt bli att det gör domaren! Med juridisk kompetens och x antal år inom rättsväsendet, innan han/hon blivit domare, så förväntar jag mig att dennes kunskaper vida överstiger de som den pensionerade läkaren har! I alla fall när det kommer till rättsliga spörsmål!

Att ett par, politiskt tillsatta, nämndemän kan rösta bort den juridiskt utbildades röst i ett mål är besvärande tycker jag.

Men framför allt ställer jag mig frågande till att det just är de politiska partierna som utser nämndemän? Vad är det som gör just dessa så fantastiskt kompetenta bakom ett domarskrank?

Det är utmärkt att frågan tas upp på den rättsliga dagordningen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar