5 januari 2011

Hellre kärnkraft än stenålder!

Under rubriken ”Kärnkraften lika modern som veteranbilar” skriver i dag Mikaela Valtersson, Miljöpartiet, på SVT Debatt.
Hon menar att du och jag, om vi inte delar hennes uppfattning, hellre låter bilar förfalla till rishögar än att vi byter ut dessa mot modernare alternativ eller väljer kollektivtrafik. Precis som du och jag mot bättre vetande tycks hålla fast vid kärnkraften. Jag får liksom inget grepp om vad hon vill…
På Miljöpartiets hemsida kan vi läsa, det vi redan anade, att de vill skrota kärnkraften, att fossila bränslen skall avvecklas och att vattenkraften inte skall byggas ut mer. Alltihopa skall ersättas av vadå? Sol, vind och s k biobränslen såvitt jag förstår partiets hemsida!
Jag tror helt enkelt inte på detta!
I ett land med vintermörker 6 månader om året, och ibland ett par månaders lågtrycksmoln på sommaren så har jag en smula svårt att se hur långt just solenergin skulle räcka. Vindkraftsparkerna torde bli enorma för att ge oss en anständig mängd energi. Om de alls skulle räcka till!
Vi har i dag ett bra, om än inte helt ofarligt, alternativ i kärnkraften. Dock litar jag stenhårt på den tekniska utvecklingen och menar att forskande fysiker runt om i världen har en betydligt större chans att komma till en hållbar lösning på energiproblemet än vad MP någonsin kommer att lyckas med!
Till dess anser jag att vi ska hålla fast vid, och utveckla, kärnkraften. Ser annars framför mig ett brunkolsdoftande Sverige typ gamla Öst-Europa (när MPs energipolitik inte lyckats!).
Sverige är ett framgångsrikt land på många sätt! För att detta skall fortskrida behövs en garanterad tillgång till energi!
MP riskerar att driva oss till stenåldern med sin, ännu inte färdigtänkta, energipolitik.
Och på stenåldern fanns varken veteranbilar eller kollektivtrafik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar