29 januari 2011

Gärna böter - Men först fler papperskorgar och askkoppar!

Miljödepartementet vill göra det straffbart att fimpa på gatan och när kommunstyrelsen i Stockholm diskuterade saken ville Erik Slottner (KD) gå ett steg till och även kunna bötfälla för  t ex slängda kolapapper.
Jag förstår absolut tankebanorna och är med på att lagändringen så småningom blir verklighet.
Men innan dess förutsätter jag att en rejäl översyn sker av papperskorgsbeståndet samt möjligheterna att fimpa lagligt!
Häromåret besökte jag Tromsö i Norge. Där fanns gott om stora, stabila papperskorgar som dessutom var utrustade med askkoppar i locket. Antalet sådana i vår huvudstad är ytterst begränsat. Ja, om man bortser från att de finns hos politikerna själva, utanför stadshuset!
En rökare måste i dag gnugga sin fimp mot lyktstolpar eller själva papperskorgen med fula svarta smutsränder som följd. Därefter kan han eller hon kasta fimpen i själva korgen, ofta gjord av plast, med stor brandrisk som följd.
En söndagspromenad på favoritrundan runt Djurgården har några få mindre återvinningsstationer under vägen. Dessa är placerade med långa mellanrum och däremellan finns inte tillstymmelse till papperskorgar.
En solig dag i ”Rålis” brukar innebära nedskräpning ”en masse”. Tacka för det när det bara finns ett par soptunnor utplacerade. Ja, ja, ja, jag vet att var och en borde ta med sig soporna hem och själv är jag så (jädra) präktig att jag gör det. Samtidigt förstår jag de som slarvar om de t ex ska fortsätta dagens äventyr på andra platser än hemmet!
På många platser utanför Stockholms innerstad är behovet av avfallskärl ännu större.
Till miljöminister Andreas Carlgren, Erik Slottner och andra brottsbeivrare; Gärna böter men först rejält med möjligheter att på ett rimligt sätt leva upp till den föreslagna nya lagen! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar