12 juli 2017

En svensk konkurs är lätt hänt!

I Sverige är det möjligt för vem som helst att försätta en vän, en antagonist eller precis vem som helst i konkurs. Allt som krävs är ett brevpapper och en namnteckning.

Det har vi rådmannen vid Stockholms tingsrätt, Maria Hellbergs ord på. I en intervju med TT bekräftar hon att kontrollen när en ansökan om personlig konkurs inkommer är närmast obefintlig och behöver inte heller vara annat enligt nuvarande lagstiftning.

En människas liv kan på bara några timmar slås i spillror. I alla fall under den tid det tar för högre instans att undanröja konkursbeslutet.

Bristen i lagstiftningen uppdagas självfallet i dag då Securitas vd, Alf Göransson, blivit utsatt för bedrägeri, där bedragaren fortsatte lurendrejeriet med id-stöld genom att senare begära Göransson i konkurs.

I fallet med Göransson gick det snabbt för hovrätten att upphäva tingsrättens beslut. Hade det gått lika snabbt om det inte hade handlat om en vd, tillika styrelseledamot i ett antal företag?

Dags för lagstiftaren riksdagen att börja vässa på en ny lagtext! Förutom att rådmän vid Stockholms tingsrätt borde sluta att vara så godtrogna bara för att regler och lagar inte föreskriver tydligt nog att de inte ska tro på allt som kommer dem tillhanda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar