29 augusti 2016

Könsseparerad gympa är verkligen en ickefråga!

Läser intresserat alla nyhetsnotiser om Skolinspektionens beslut att låta en muslimsk friskola ha könsuppdelade gympalektioner. Allianspartierna stormar och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) väsnas och hotar med lagstiftning för att ordna ”jämställdhet” och ”trygga arbetsmiljöer.”

Flera av mina favoritskribenter i media delar uppfattning med Fridolin och flera av de partier som är tänkbara att rösta på för mig gör detsamma!

Längst går debattören Jenny Sonesson som påstår i Expressen att könsseparerade gympalektioner är att ”sexualisera” barnen!

Som 60-talist tänker jag tillbaka på min skoltid som klarades av under hela 70-talet och en bit av 80-talet.

Jag och mina klasskompisar hade aldrig, mer än kanske ett par gånger per läsår, gymnastiklektioner med det motsatta könet.

Jag minns den tjocka vägg som ständigt var nedfälld mitt i den stora gymnastikhallen och jag minns att det var mången testosteronstinn tonårskille som inte ville annat än att ta sig in till tjejerna.

Nu var jag själv aldrig någon fanatiker av just gymnastiklektioner och jag var aldrig riktigt bra i något av de moment som skulle genomlidas. Förutom möjligtvis den enda lektionstimme i högstadiet då jag lyckades göra elva servess i Volleyboll och blev klasskompisarnas, i alla fall killarna som såg mig, hjälte under minst en halv dag!

Jag anser inte att någon av oss i klassen, varken killar eller tjejer, led någon skada av att svettas könsuppdelat. Jag ställer mig ytterst tveksam till att någon av mina, på den tiden inte alltför manliga men ändå, klasskamrater kom att bli manschauvinistiska svin med kvinnoförtryck på agendan.

Aldrig någonsin att jag kände mig sexualiserad, för den delen, heller då det begav sig!

Ändå är det just jämställdheten som framförs som argument till att den muslimska friskolan inte ska få dela upp gymnastiklektionerna efter elevernas kön.

Jag tänker att det här landet allt oftare tycks vara på väg mot vattenglas-stormarnas eldorado där ingen fråga är för liten för att uppröras över!

Hur många gymnastiklektioner har man under en vecka i skolan i dag? Tre?

Att excellera i jämställdhets-hets måste förbruka mer energi än vad någonsin en gymnastiserande tjej eller kille kan uppnå under en lektionstimme utan att det andra könet är närvarande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar