28 augusti 2016

Om Triss-lotter och Svenska Spels reklam!

Jag läste någonstans att risken för att träffas av blixten är 30 % högre än chansen att sopa hem en miljonvinst från Svenska Spel.

Jag vet att chansen att vinna på en Triss-lott är ganska så liten men jag tänker att eftersom Svenska Spel i tidigare reklamkampanjer meddelat att det är vinst på var fjärde lott så händer det att jag köper ett par lotter lite då och då. Man måste ju delta för att överhuvudtaget ha chansen tänker jag.

Efter åtskilliga nitlotter beslöt jag mig att granska det finstilta på baksidan av lotterna.

Där framgår att av en utgåva om 12 miljoner lotter så är 2 573 208 av lotterna vinster. Detta ger vid handen att det är närmare till att var femte lott är vinst än att var fjärde skulle vara det då enkel mattematik ger att vinster dyker upp på var 4,66 lott.

I förlängningen konstaterar jag att av utgåvan på 12 miljoner lotter så är det 426 792 fler nitar än vad Svenska Spel påstår med mantrat ”vinst på var fjärde lott.”

Jag kommer att fortsätta att hoppas på, och drömma om, ekonomiskt oberoende genom att ibland testa lyckan genom att köpa en lott eller två. 

Dock vore det klädsamt om Svenska Spel körde med raka och ärliga reklamkampanjer som inte påstår att närmare en halv miljon fler lotter är vinster än vad fallet faktiskt är!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar