2 oktober 2015

Löfven handlingsförlamad - ber andra om hjälp!

Visserligen står vi just nu mitt uppe i en av de största folkvandringarna i modern tid.

Visserligen är flyktingströmmarna så omfattande att inget europeiskt land kunde ha förutsett hur omfattande hela situationen skulle bli.

Men någonstans hade i alla fall jag tänkt att regeringar i allmänhet och den svenska regeringen i synnerhet, eftersom jag bor i Sverige, skulle kunna presentera någon slags strategi när det gäller hanterandet av kaoset. Så är icke fallet. Tvärtom!

Som ledare för en handlingsförlamad samling statsråd, som har att styra landet, så kallar i dag statsminister Stefan Löfven, enligt ett TT-telegram, kommuner, myndigheter, företagsledningar och fackliga organisationer, ja snart sagt vem som helst, till möte för att dessa inbjudna ska få göra arbetet med att ta fram en plan rörande integrationsarbetet, skolgång mm. 

Troligen kommer sedan Löfven att lägga fram förslagen som sprungna ur hans egen hjärna!

Tänk; Jag har alltid trott att vi gör våra val i vallokalerna för att utse de som är mest lämpade att regera. Det gick uppenbarligen otroligt snett för ett drygt år sedan! Svenska folket valde visserligen men fick kanske vad vi förtjänade; En regering som befinner sig långt ute i en av idétorkans värsta öknar!

Samtidigt kraftsamlar polisen och ökar kontrollerna i jakt på de som befinner sig illegalt i Sverige. Något som minst sagt påverkar resurstillgången av poliser som har som huvudsaklig syssla att göra det som regeringen prioriterar att de ska ägna sin arbetstid åt.

Att intensifiera jakten på illegala flyktingar är inget som regeringen har bett polisen att göra den senaste tiden. Det är något som blivit ett måste för att Löfven & Co inte fått ”tummen ur” i tid!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar