31 oktober 2015

UD sover - svenska folket blåst!

Jag läser om den lokalanställde ugandier som blåst den svenska ambassaden i Kampala, och därmed oss svenska skattebetalare, på minst 14 miljoner kronor men troligen ännu mer. 
I åtta år har han fått hålla igång sitt bedrägliga beteende innan någon reagerar.

På UD i Stockholm säger Tobias Nilsson i en kommentar till DN: ”Vi arbetar hela tiden med att upptäcka oegentligheter och om vi upptäcker några agerar vi” och han menar fortsättningsvis att ”de åtgärder vi vidtagit, bekräftar detta.”

Nilsson försvarar de nuvarande rutinerna vid UD men varför en bedragare kan tillåtas blåsa staten på miljonbelopp under åtta långa år får vi aldrig veta.

Om UD kan tillåta sig själva decennielånga startsträckor innan reaktioner och ifrågasättanden kan förväntas så har Sverige mer än stora problem i en alltmer global samhällsordning!

Kan vi framledes förvänta oss upprörda utspel av departementschefen Margot Wallström (S) rörande världshändelser som var aktuella för sju-åtta år sedan?

Sedan ett par månader intar den svenska regeringen en än mer passiv hållning. Här ska inte konfronteras med någon, eller någonting, alls eftersom en plats i FN:s säkerhetsråd kan finnas inom räckhåll.

Om ett antal år kanske UD får anledning att kommentera sitt världsfrånvända och handlingsförlamade arbetssätt den där gången under mitten av 2010-talet?

Eller så sker det nu stora förändringar vid departementet som sömngångaraktigt inte insett att stora summor pengar försvunnit ut i bushen i ett av Afrikas mest fördomsfulla och människorättsvidriga länder!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar