1 mars 2012

Transportstyrelsen vilse i taxifrågan!

I förra veckan meddelade Transportstyrelsen att kravet på lokalkännedom för taxiförare i Stockholm tas bort den 1 april.

Hade det varit den 1 april detta meddelats så hade jag skrattat gott åt skämtet!

Nu är det inget skämt utan skrämmande fakta!

Att åka taxi i huvudstaden har länge varit en försvårande omständighet som vi tvingas ta till understundom.

I stort sett vid varje tillfälle jag själv nyttjat denna s k service har jag fått agera guide för att överhuvudtaget komma till den plats jag önskat.

För en bransch som ofta hängs ut i media, t ex i samband med våldtäkter eller andra övergrepp eller turister som blir blåsta på förmögenheter av oärliga förare, så torde Transportstyrelsens beslut bli förödande.

Sedan tidigare vet vi ju alla att det finns en oskriven lag om att taxichaffisar inte behöver använda blinkers. Att de nu inte heller ska behöva hitta är häpnadsväckande.

Ja, men de har ju GPS säger vän av ordning.

Javisst! Problemet är ju dock att chaffisarna redan i dag nervöst hamrar på sin display för att försöka hitta nästa tänkbara körning. Om de dessutom ska kolla på en GPS så anser jag att jag, som passagerare, utsätter mig för onödiga säkerhetsrisker!

Jag väljer ibland att åka taxi för att kunna ägna mig åt annat, t ex arbetsuppgifter, under resan.

Att jag nu i ännu större omfattning skall tvingas agera guide och samtidigt betala surt för det är inget annat än en ogärning för taxibranschen.

I dag kräver Ulla Hamilton (M), Borgarråd i Stockholm, att Transportstyrelsen ändrar sitt beslut!

Jag delar Ullas uppfattning tillfullo!

1 kommentar:

  1. Som lundabo ser jag hur taxi gång på gång kör omvägar med sina kunder för att öka på kostnaden. När de kör tomma kör de alltid genom stadskärnan, men med en kund i bilen kör de ofta en omväg runt stadskärnan. Detta kostar kunder en femtiolapp extra! Om vi tar in chaufförer som inte känner staden kanske dessa alltid kör genom stadskärnan eftersom detta är närmast, eller så kommer de inte att hitta adresser i centrum eftersom tekniken blockerat dessa..

    SvaraRadera