18 mars 2012

Läkare, knarkförskrivning och tveksamt regelverk

Med viss regelbundenhet berättar media om läkare som urskiljningslöst förskriver beroendeframkallande mediciner och som troligen tjänar ett antal grova hackor på detta ”extraknäck”.

I dag berättar DN om två läkare, nu bakom lås och bom, som under en längre tid varit ”ökända” hos apotek, polis och Socialstyrelsen.

Hur är det möjligt att någon som är ”ökänd” för något tillåts fortsätta sin lukrativa sidoverksamhet utan att samhället ingriper?

Det blir ju heller inte direkt en lindrande omständighet när vi får veta att ingen av dessa båda läkare har någon egen mottagning längre utan att de kunnat fortsätta förskrivningen från sina bostäder efter avslutad läkartjänstgöring.

En av läkarna har skrivit ut knark till 178 personer, varav 114 är tidigare dömda för narkotikabrott. Den andre medicinmannen uppges vara känd ända sedan 2003 för liknande hantering och 2005 ville Socialstyrelsen dra tillbaka hans läkarlegitimation.

Att Lena Renman, sektionschef på Socialstyrelsen, säger om den senare: ”Det är en gammal bekant till oss” får mig att vilja skrika rakt ut!

Det är hög tid att ifrågasätta varför just läkare ska ha livslång rätt att skriva ut recept.

Mig veterligt måste en polis som går i pension återlämna sitt tjänstevapen!

Varför gäller inte samma sak för doktorer?

En regelskärpning där även praktiserande, aktiva, läkare ställs under hårdare kontroll vore, milt sagt, önskvärd!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar