28 februari 2012

Bli förälder inte en rättighet!

Jag vill gärna tro att jag har liberala åsikter om det mesta här i världen.

I dag är dock inte en sådan dag!

C, M och FP kör över KD och meddelar att de tänker lägga fram ett förslag om singlars rätt till insemination.

Jag håller inte med!

Det lär dock finnas ett antal kvinnliga radikala vänsterfeminister som nu vädrar morgonluft. Den våta dröm de har om en värld utan inblandning av män kommer allt närmare.

Själv hoppas jag att de singelinseminerade enbart föder söner som under tonårsrevolten väljer att ifrågasätta sina mödrars val.

Innerst inne tycker jag faktiskt inte att det är en mänsklig rättighet att bli förälder! Men i en värld där vi snart lär äta laboratorieodlade hamburgare kanske inte ens mammor behövs framöver!

I dag håller jag med Göran Hägglund (KD) när han säger:
"Det behövs fler pappor i barns liv, inte färre."

9 kommentarer:

 1. Om du anser att det att bli förälder inte är en rättighet, förutsätter jag att du även är emot annan konstgjord befruktning som IVF samt även adoption?

  SvaraRadera
 2. Det är inte bara vänsterfeminister som stöder kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. Även liberaler gör det via rätten till självägarskap. Därmed inte sagt att samhället ska ha någon skyldighet att tillhandahålla tjänsten på skattebetalarnas bekostnad, utan snarare tvärt om.

  Men om en kvinna som vill låta inseminera sig på egen bekostnad besöker en privt vårdinrättning som har tillgång till en spermabank och om de som donerat sperma dit varit medvetna om hur den kan komma att användas så skulle ett förbud svårligen gå att förena med en liberal syn i frågan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så länge kvinnan också står för alla andra kostnader (sjukvård, skola, etc.) som har med barnet att göra så håller jag med dig. Men så länge som skattebetalarna förväntas betala för följderna av hennes handlingar så är det inte liberalt att acceptera insemination.

   Radera
 3. Jag anser inte att det är en rättighet att skaffa barn överhuvudtaget. Däremot anser jag att ett par som gjort tröstlösa försök att skaffa barn självklart skall få den hjälp som är möjlig. Din fråga kan dock tydas så att du anser att en adoption är en slags barnbeställning som vem som helst ska kunna göra. Det tycker inte jag!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det tycker givetvis inte jag heller och jag förstår heller inte hur du kan tyda det så. Jag bara förutsätter att den ena barnlängtan inte är annorlunda än den andra.

   Radera
 4. Om tanterna tror att ingen man vill befrukta dem bör de tänka efter vad som är fel med dem. Om det däremot är så att de av egoistiska skäl vill vara ensam om ett barn då skall inte samhället hjälpa till. Jag vill istället rekommendera dem ett lössläppt liv under ett par semesterveckor vid medelhavet, sen har det hela säkerligen löst sig själv. Det som däremot är ett problem är att män inte kan lösa sitt problem på samma sätt. Därför bör debatten istället föras över på mäns rätt till surrogatmammor. Varför skall kvinnor få hjälp av samhället till något som de själva kan lösa, medan män med samma problem och som de inte själva kan lösa inte får hjälp av samhället.
  Slutligen undrar jag om vi egentligen behöver en riksdag när problem av den här kalibern gång på gång blockerar all debatt. De som sysslar med den här sortens frågor kommer inte att kunna räkna med min röst i nästa val!

  SvaraRadera
 5. De som nu nekas rätten till insemination är de som inte kan styrka att de lever i ett parförhållande. Kan man det är allt A OK. Men den typen av förhållande är inte för alla. Så den lilla del av befolkningen som har en barnlängtan utan lämplig partner, kanske rent av inte vill vara i ett parförhållande, bör beredas laga möjlighet att få hjälp till insemination i Sverige. Som det är nu är detta alltså förbjudet enligt gällande morallagstiftning. Buu! Klart att riksdagen bör ändra så att det inom lagen finns möjlighet att få insemination i Sverige. Sen tycker jag att det ska skötas på en privatfinansierad, tydligt lagreglerad marknad så att inte skattemedel används.

  Jag är själv spermadonator och har mycket noga undersökt min etiska hållning till insemination och donation. Barnen kan inte få det bättre än hos en älskande förälder. Eller två. Eller tre. Eller i storfamilj. Eller... Samhällens mångtusenåriga kvinnoförtryck genom religiös eller religionsetiskt färgad politik måste vittra bort. Hej då, forntiden!

  SvaraRadera
 6. Problemet är...
  ...att många mammor inseminerats med okänd donator så att barnet senare i livet inte kan ta reda på sitt hela ursprung.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inget problem, BG. Inom den lagliga insemineringsverksamhet som idag sker i Sverige har barnet lagstadgad rätt att få veta donatorns identitet när det uppnått mognad. Allt välordnat genom den klinik som genomfört inseminationen. Detta kommer inte att ändras med det aktuella förslaget. Snarast säkerställs barnets rätt att få veta sitt ursprung om mödrar utan godkända partners kan få insemination på laglig väg i Sverige.

   Radera