22 februari 2012

Bashar al-Assad måste tvingas bort! Nu!

Under onsdagen dödades två västerländska journalister i Syrien, däribland krigskorrespondenten Marie Colvin.

Några timmar senare meddelar Syrien, enligt Reuters, i ett officiellt uttalande, citerat i DN, att alla utländska journalister, som på olaglig väg tagit sig in i landet, skall anmäla sig till myndigheterna ”för att lösa situationen”.

Yeah right?

Enligt aktivister i landet besköt syriska armén avsiktligt det hus där Colvin befann sig.

Det är hög tid att världens ledare ökar trycket inte bara på Syrien utan också på Ryssland och Kina som lade sina veton härförleden i FN.
Sanktionerna, från övriga delar av världen, tycks än så länge vara alltför odugliga!

Det är mer än hög tid att stoppa dödandet i Syrien!

Det är knappast journalisterna som skall överlämna sig!

Det är Bashar al-Assad och hans regim som snarast borde tvingas att överlämna sig till internationell domstol för åtal om brott mot de mänskliga rättigheterna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar