30 april 2017

Gränspolisen som har förstått!

I takt med att våra politiker ändrar uppfattning om de som uppehåller sig illegalt i riket, statsminister Stefan Löfven (S) vädjade för ett par år sedan om tolerans men bullrar nu att de som inte har här att göra ska åka hem, exempellistan på andra politiker som också svängt kan göras mer än lång, är det märkligt att följa media.

Jerk Wiberg är gruppchef vid Gränspolisen i Stockholm. Han och hans team ansvarar för att göra arbetsplatskontroller för att leta efter anställda utan arbets- och uppehållstillstånd.

Bara för några få dagar sedan kunde Jerk berätta i media att kontrollerna nu måste upphöra temporärt eftersom alltför många ärenden ligger outredda och för att antalet förvarsplatser i riket är strax under noll.

I dag berättar DN att Jerk funderar på hur det kommer sig att människor får A-skattesedel utan att ens ha rätt att vistas i riket?

Jag beundrar Jerk för hans rättframma, och mer än kloka, fundering.

Samtidigt undrar jag hur det kan komma sig att ingen annan, politiker, polischef eller annan högre tjänsteman, tycks ha funderat i samma banor?

Alltför många människor i chefspositioner tycks rida på sina höga hästar, tjäna grova pengar och ha förmåner bortom de som de flesta svenska har. Att inte just dessa har begripit att det följer ett oerhört ansvar med positionerna är minst sagt ofattbart!

Sverige i allmänhet, och svensk polis i synnerhet, behöver fler som Jerk Wiberg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar