16 april 2017

Bevare oss för Turkiet!

Recep Tayyip Erdogan, Turkiets president, har just utropat seger i det val som ger honom total makt i Turkiet! Krav på omräkning synes, när dessa rader skrivs, klinga ohörda!

Själv tänker jag: Måtte EU-länderna i allmänhet, och Schengen-länderna i synnerhet, snarast skicka förstärkningar till den grekisk-turkiska gränsen och kanske, vem vet, bygga en mur!

I tider då demokrati och frihet tycks vara på upphällningen i det som vi kände, åtminstone under de senaste årtiondena, som en världsdel med stor tolerans, så blir det alltmer tydligt att vi som tror på människan och människans förmåga att skydda det som är viktigt är dagens val inget annat än en tragedi ingen behövde och som ingen empatisk person har förtjänat!

Stackars naiva turkiska medborgare. Må Gud, eller kanske hellre Allah, få er att vakna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar