31 augusti 2012

Etik är ett oanat vitt begrepp!

Tidningen Dagens Medicin berättar att Centrala Etikprövningsnämnden förfalskat dokument.

Med sitt klipp- och klistrande visar nämnden, som alltså ska stå för etiska bedömningar, att den på intet sätt har förstått vad den sysslar med.

Nämnden har ändrat datum och adresser i dokument för att få dem att framstå som beslutade långt tidigare än vad som i själva verket var fallet.

Den vikarierande kanslisamordnaren kallar det hela "en ren administrativ åtgärd"! Uttalandet öppnar ju oanade möjligheter där allsköns bluffmakerier kan avfärdas som administrativa åtgärder.

Hur som helst så vet jag inte om vi borde skratta eller gråta över nyheten? Hur många offentligt avlönade anställda i ansvarspositioner finns det som inte borde finnas? Eller åtminstone inte borde ha något ansvar alls?

Och hur många myndigheter, nämnder, verk osv finns det som sysslar med saker vi inte trodde fanns. Alla chefer borde få förklara på vilket sätt just deras verksamhet tillför mänskligheten något och i så fall får världen att snurra fortare!

Den oetiska Centrala Etikprövningsnämnden borde i alla fall bemannas med helt nya människor! Om den alls ska finnas kvar i sin nuvarande form!

1 kommentar:

  1. Man kanske borde tillsätta en ny myndighet som granskar de andra myndigheterna. Och så en ny myndighet som granskar den myndigheten. Och sedan en till myndighet som granskar den myndigheten. Och sedan...ja ni förstår.

    Det bästa med en sådan utveckling är att vi då får en orsak till att beskatta de rika. Eller någon annan än mig i alla fall.

    SvaraRadera