21 juni 2012

Isolera antroposoferna?

För andra gången på 4 månader är det lilla samhället Järna, söder om Södertälje, i blickfånget p g a den smittspridning som florerar där.

I februari gällde det mässlingen och nu handlar det om röda hund. 2 sjukdomar som kan vara potentiellt farliga för vissa grupper i samhället.

De flesta som nu växer upp är vaccinerade mot dessa s k "barnsjukdomar" men i Järna finns en stor grupp Antroposofer som motsätter sig vaccinationer i största allmänhet.

Att en mindre gruppering människor själva väljer att ta risken för hälsokonsekvenser är naturligtvis deras fria val. Att de utsätter andra för smittorisk är däremot inte okej.

Sjukdomar som kan vara riskabla att drabbas av, men som kan förhindras med ett nålstick, borde inte vara tillåtna att sprida av livsåskådningsskäl!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar