3 januari 2012

Grandödare och ekkramare är samma sak?

En liten artikel i DN berättar om julgranens hädanfärd efter förrättad underhållning i de Stockholmska hemmen.

Vi får bl a veta att det är olagligt att lämna den på gatan.

I dag tog jag en promenad på Östermalm. Jag kunde konstatera att det på ett flertal adresser låg julgranar utslängda på trottoarerna eller lämnade på refuger.

För en kort tid sedan kramades en ek i samma stadsdel med stort rabalder som följd. Sedan trädet togs ned sätter (patetiska?) människor ut gravljus på platsen.

Det verkar alltså vara en väsentlig skillnad på träd och träd i huvudstaden.

Vissa kramar man trots att de är döda, andra skickar man ut i trafiken.

Månne det är samma människor bakom de diametralt olika inställningarna till träd?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar