4 september 2011

Integritet i vården och annorstädes

SvD Opinion skriver i dag Alexander Bard, Fredrick Federley, Linda Morfeldt, Henrik Sjöholm och Martin Wehlou ett inlägg där de oroas över patientintegriteten inom vården. De anser att patienters journaler inte skall vara tillgängliga mellan olika former av vårdområden och att integriteten i dag är allvarligt hotad.

Som patient har jag i dag rätt att begära att uppgifter ska spärras men skribenterna i dagens debattartikel påstår att detta inte är optimalt.

”Genom att lägga ansvaret för spärrning på patienten skrotar vården ansvaret för sin egen sekretess”, skriver artikelförfattarna.

Jag delar inte deras uppfattning!

Jag vill inte bli ifråntagen min egen rätt att själv bestämma i vilken omfattning mina uppgifter ska hanteras inom vården. Det vore överförmynderi!

Skulle jag exempelvis bli allvarligt sjuk och oförmögen att kommunicera själv vid ankomsten till en akutmottagning så anser jag att läkarna snabbt skall kunna ta del av min sjukdomshistoria i stället för att, famlande i mörkret, börja från scratch!

Självklart skall kontrollen av vem som har tillgång till mina uppgifter vara strikt reglerad men det vore korkat att helt begränsa möjligheterna om jag som patient inte begärt detta.

Mer upprörande är i så fall kvällstidningarnas ständiga publicerande av inkomstlistor. Listor som tidningarna själva påstår är efterfrågade av många läsare. Vilka läsare då undrar jag? Kriminella och andra mindre nogräknade individer skulle jag gissa! Hur som helst är detta betydligt mer integritetskränkande än att en läkare som vårdar mig lätt får tillgång till mina uppgifter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar