25 maj 2017

Svinen som borde skjutas av och ätas upp!

Vildsvinen i Sverige, i dag påstås de vara betydligt fler än 300 000, ställer till med mycket elände. Det handlar inte bara om uppbökade trädgårdar utan främst om de stora skador djuren vållar vid trafikolyckor.

1987 var året då en hjord bestående av 100 vildsvin plötsligt upptäcktes i Sörmland. Den äldre delen av populationen tros ha flytt från ett hägn.

Samma år beslöt riksdagen att vildsvinen skulle betraktas som en naturlig del av den svenska faunan. Varför i hela friden då undrar jag?

I dag berättar SR P4 Jönköping att vildsvinsjakt blir alltmer populärt. Jaktmässan på Elmia i staden pågår och i reportaget berättas just om trafikolyckor där bilar blir till ihopdragna plåtdragspel med stora samhällskostnader som följd.

Ja, kanske borde vi vara tacksamma för att, kommer det ett eller sju nödår, det finns föda därute.

Själv tänker jag att Naturvårdsverket borde ändra på reglementet som tidsbegränsar vildsvinsjakt under året.

Vildsvinen är, på alla sätt, svin som borde plockas bort från den svenska faunan oavsett vad riksdagen i dagsläget tänker om saken. Dessutom kan grisarna stundtals vara svinaktigt goda att inmundiga!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar