2 april 2015

Om IOK-medlemmar och ersättningsnivåer!

Internationella olympiska kommittén, IOK, har offentliggjort hur mycket pengar ordförande och medlemmar får i ersättning för sina uppdrag.

Ordförande i IOK, just nu tysken Thomas Bach, får, enligt IOK, ”ingen lön” men förväntas vara i tjänst 24/7. För denna ”uppoffring" får han ett årligt bidrag på motsvarande 2 miljoner kronor. En helt ”vanlig” och ”simpel” IOK-medlem kammar hem 3900 spänn per dag han/hon ägnar sig åt IOK-uppdrag. Ja, förutom de 70 000 kronor/år som ska täcka ”administrativa kostnader.” Resor och hotellrum ersätts därutöver förutom de tidigare nämnda arvodena.

Håhåjaja, det kan sannerligen inte vara lätt att glida runt i den ”fina” världen!

F.ö. hade det varit intressant att få kännedom om hur mycket alla ”drabbade” sopat hem genom åren i rena mutor?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar