2 april 2015

Om drogberoende och samhällets oförmåga att hjälpa!

SVT berättar att flera landsting står i begrepp att införa s.k. sprutbytesprogram där drogberoende kan lämna in sina skitiga kanyler och få nya, rena, i utbyte.

Jag har skrivit om saken tidigare, jag är helt främmande inför sprutbytesprogrammen, och precis som de gångerna förväntar jag mig inget annat än upprörda kommentarer om att jag lovprisar en ”stigmatisering” av de stackare som fallit ner i drogträsken.

SVT intervjuar i dag ”Tove”, boende i Malmö och 27 år gammal, som berättar att hon tidigare sköljde sina kanyler i Coca-Cola och då ansåg att de var rena. Tove säger att hon injicerar amfetamin tre gånger per dag och hon menar att det är toppen att kunna hämta rena sprutor när så behövs.

Allt tycks vara ett lyckans skimmer när SVT berättar!

Ingenstans får vi veta vad samhället har gjort för att hjälpa Tove ur sitt missbruk. Kanske har det gjorts sådana försök men kanske har Tove då, vänligt men bestämt, avböjt all hjälp!?!
Hur Tove finansierar sitt missbruk får vi inte heller veta men det ligger nära tillhands att misstänka att nödvändiga resurser knappast hämtas på legal väg.

GP skriver i dag att Göteborg väljer att fortsatt vara motståndare till sprutbytesprogrammen. Det hedrar den sossestyrda kommunen att de väljer att gå emot sin ”egen” minister Gabriel Wikström (S) som tycks ha gett upp i kampen mot narkotikamissbruk, precis som de åtta landsting som nu överväger att införa sprutbytesmöjligheter till de som uppenbarligen sjunkit så djupt i sin egna misär att de inte är mottagliga för den, visserligen alltför snåla men ändå, hjälp som samhället kan erbjuda.

Jag kommer aldrig begripa logiken i att erbjuda den som redan ligger en sängplats!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar