1 april 2011

Kärnkraftens positiva möjligheter!

Ibland kommer det små ”gratistidningar” inblandade bland reklamen i brevlådan. Sådana brukar jag spara och bläddra igenom när tillfälle ges! För ett par veckor sedan kom tidningen ”Atomen”, utgiven av Svenskt Kärntekniskt Centrum.
Ja, jag vet att den innehåller oemotsagd propaganda men eftersom jag förespråkar kärnteknik framför brunkolsförgiftning så sög jag i mig av vad tidningen hade att berätta.
Jag hittade två intressanta artiklar som gav mig en aha-upplevelse och som stärkte mig i min tro att det är bättre att utveckla befintlig teknik än att sunka ihop på det som varit och återgå till försurande fossilbränslenedsmutsning.
På Chalmers pågår otroligt intressant forskning under Professor Christian Ekbergs ledning. Christian berättar att av bränslet i världens kärnkraftsverk utvinns endast ca 5% av energiinnehållet. Resten vet mänskligheten ännu inte hur det ska kunna tas omhand. Men Chalmers är på god väg att finna lösningen. Otroligt viktigt och, enligt mitt sätt att se det, otroligt intressant. Ponera att vi kunde få ut resterande 95% av energiinnehållet ur uranbränslet. I min värld torde detta innebära att mänsklighetens energiförsörjning vore räddad för många århundraden framöver!
Den andra artikeln jag fastnade för berättar att möjligheterna att diagnosticera cancer försvårats på ett allvarligt sätt sedan 2 av de 5 reaktorer i världen som framställt en nödvändig isotop har stängts! Jag undrar vad kärnkraftsmotståndarna skulle tycka om deras liv vore i fara för att nödvändig diagnostik inte kan ställas om de drabbas av dödlig sjukdom???
Jag är stärkt i min tro att kärnkraft är nödvändig! Med tanke på att fler människor dör i trafiken än av kärnkraftsolyckor borde valet vara lätt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar