7 mars 2011

Radiotystnad för murvlar? Bra!

Ett antal ansvariga utgivare för några norrländska tidningar skriver i dag på SVT Debatt och beklagar att polisen och några andra myndigheter övergått till ett nytt radiosystem, kallat Rakel. Detta medför att kreti-å-pleti, däribland tidningsmurvlar och s k privatspanare, inte längre kan avlyssna dessa myndigheters radiokommunikation.
Skribenterna påstår att människoliv är i fara när de inte bums kan rapportera om t ex en lastbil med explosiv last som havererat. De tvingas i stället vänta på att räddningstjänsten läcker nyheten.
För det första anser jag att skribenterna idiotförklarar den stora grupp människor som dagligdags har till ansvar att se till att vi är trygga i samhället.
För det andra tycker jag det är toppen att murvlarna nu inte längre får allt serverat. Hur många är inte de brottsutredningar som förstörts av scoopsugna journalister och fotografer där t ex fotokonfrontationer omöjliggjorts efter bildpubliceringar?
Låt polis och räddningstjänst arbeta i fred. För ni kan väl inte på fullaste allvar tro att dessa medvetet skulle undanhålla händelser som innebär livsfara för allmänheten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar