13 september 2010

Händerna på ratten Åsa!

TT berättar i dag att Sverige nu är det sista landet i Europa där det är fortsatt tillåtet att tala i mobilen utan att använda handsfree när man kör bil. Albanien var näst sist…

En av de ivrigaste motståndarna till att införa handsfreeregeln även i Sverige är vår infrastrukturminister Åsa Torstensson. Åsa tror inte på ”att detaljreglera” och snärjer in sig i ett långsökt resonemang om att hon då skulle vara tvungen att förbjuda en hel massa andra saker också. Logiken fullkomligen strålar med sin frånvaro! När dessutom Motormännen påstår att 10-20 människoliv om året skulle kunna räddas med handsfreeregeln så framstår Torstenssons inställning som rent absurd!
Jag tycker ministerns åsikt i frågan är onödig! Det är många andra ståndpunkter som är betydligt viktigare att kämpa för och alla liv som kan räddas är värda alla insatser, hur små de än verkar!

Båda händerna på ratten! NU!

1 kommentar: