30 september 2010

Dramaten - en dramatisk arbetsplats?

I en stort uppslagen artikel i dagens nummer av gratistidningen City hävdar en av Dramatens (stora? Nja!) skådespelare att han genom åren utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Av homosexuella män!!!
Ehh…..joorå sörru såatt…
…å bilen går bra?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar