8 september 2010

En opinionsundersökning för mycket?

En opinionsundersökning, beställd av Sveriges Radio P3, publiceras i dag av nyhetsredaktionen P3 Nyheter.

1000 personer har av Novus Opinion fått en fråga via webben:
”Tror du att polisen behandlar alla lika oavsett etniskt ursprung?”

Av målgruppen, 18-21 åringar, valde enligt P3 Nyheters hemsida, 44 % att inte delta i undersökningen. Heder åt dessa! Av övriga svarade 56% ”nej” på Novus fråga. Är det någon som är förvånad?

Någon förklaring till syfte eller mål med undersökningen ges inte mer än att man vill fånga åsikter bland gruppen förstagångsväljare.

Jag undrar hur ett redaktionsmöte på P3 Nyheter går till. Det vore lätt att tro att dessa sker med medarbetare iklädda palestinasjal och att de är tungt pårökta. Men att påstå något sådant vore ju, också, svårt fördomsfullt, onyanserat och otroligt dumt, så jag avstår.
Däremot är det trist att Sveriges Radio väljer att stigmatisera flertalet anställda vid polisväsendet i landet.
Till sist undrar jag varför P3 Nyheter finns? På redaktionens hemsida läser jag att de vill berätta sådant som ”berör just våra lyssnare”. Dags för Novus Opinion att undersöka vilka dessa lyssnare är?!?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar