31 januari 2018

Efter Eliasson - Reformera rekryteringarna!

Dan Eliassons avgång, aka rekrytering till ny tjänst, väcker tankar och framförande av åsikter hos många, både polisanställda och andra.

Jag tänker att det är dags att testa något nytt i stället för den nepotism-hålla-om-ryggen-rekryteringspolicy som sittande regeringar ägnar sig åt, där någon ur det egna ledet, eller i alla fall med åsikter som sammanfaller med ansvarigt statsråd, handplockas till myndighetshöjdarposter.

Varför inte införa en regel som säger att sittande regering är tvingad att välja någon ur motståndarlägret? I alla fall om vi ska fortsätta med systemet med politiskt tillsatta chefer.

Jag tänker mig att en sosseregering måste plocka ut en myndighetsboss med borgerliga sympatier och vice versa. Ett förordnande som sträcker sig fram till nästa val.

Då, och kanske först då, skulle det uppstå en slags stuns, en spänst som år ut och år in saknats i styrandet av våra myndigheter.

Ansvarigt statsråd skulle samtidigt få ytterst begränsade möjligheter att sparka myndighetschefen om det inte handlar om rent kriminella handlingar.

Utan att ha tänkt riktigt klart tänker jag att det då skulle uppstå intressanta och utvecklande diskussioner mellan regering och myndighetschef om verksamheten, mål, personalpolitik, budget och mycket annat och att det i slutänden skulle kunna leda till att vi får en betydligt trovärdigare utveckling av både politik och myndighetsutövande än vad vi har i dag där ryggdunkande, medhåll och försvar av dåliga beslut blivit mer regel än undantag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar