8 januari 2013

Venezuelas folk förtjänar riktig demokrati!

Oppositionsledaren i Venezuela, Henrique Capriles, tänker ta den annalkande konstitutionella krisen i landet till rikets högsta domstol.

Det gör han rätt i!

I Chavez-land, där det nyligen genomförts ett ”demokratiskt” val, skall presidenten, enligt konstitutionen, sväras in på torsdag. Med den döende despoten jollrar hans partianhängare om att detta datum endast är ”en formalitet”. Föga förvånande eftersom det kommer från partisympatisörer som ivrigt hejade på när Chavez fixade till en lagändring så att han kunde bli omvald trots att detta stred mot författningen!

Venezolanerna, boende i ett av Syd-Amerikas mest våldsdrabbade länder, förtjänar så otroligt mycket mer och bättre än tillvaron under nuvarande regim.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar