22 maj 2019

Belgien tvingar folk till valurnorna


Just hemkommen efter några trevliga dagar i EU:s huvudstad Bryssel kan jag konstatera att valkampanjandet var större där än i Sverige. En anledning är, så klart, att Belgien även väljer nytt nationellt parlament förutom att de precis som vi väljer sina representanter till EU-parlamentet.

En annan, alls inte oviktig, anledning till det intensiva röstfiskandet är en liten detalj som jag inte trodde existerade inom EU: I Belgien, liksom i Luxemburg, råder valplikt, d.v.s det är obligatoriskt att rösta.

Det finns många argument för och emot valtvång. Jag väljer att tänka Nordkorea, landet där staten enkelt tar reda på vilka människor som är kvar inom rikets gränser genom att registrera vilka som röstar.

I Belgien förekommer ingen förtidsröstning utan du förväntas infinna dig i vallokalen på söndag. Den som inte gör det riskerar bötesstraff.

Om du av någon anledning absolut inte har möjlighet att gå till valurnorna så måste du, för myndigheterna, uppvisa dokument som styrker detta. Först om anledningen godkänns är du befriad från att rösta.

När det gäller valförrättarna i belgiska vallokaler är det lika absurt. Myndigheterna skickar ut slumpvisa kallelser till landets medborgare: ”Du skall vara valförrättare.” Den som inte fullgör denna kommendering riskerar fängelsestraff!

I de flesta belgiska vallokaler får du visa fram ditt röstkort. Den dit tvingade valförrättaren utfärdar ett elektroniskt kort som du använder i röstbåset och därefter kontrolleras det att du verkligen förbrukat din skyldighet att rösta.

Jag tänker att det inte har med demokrati att göra om medborgare tvingas till vallokalerna, vare sig det gäller att rösta eller att ta emot röster.

Att detta förfaringssätt tillåts pågå i landet där EU har sitt huvudsäte känns minst sagt förvånande, odemokratiskt och något som tillhör länder som Nordkorea!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar