8 maj 2013

Flyktingstödjaren från helvetet!

Länstidningen i Södertälje berättar om en, i tingsrätten, pågående rättegång där en man står åtalad för att ha misshandlat sin hustru under ”tortyrliknande former” samtidigt som han förbjudit henne att gå på sfi för att lära sig svenska.

Han ska bl a ha skrikit till sin fru: ”Du är inte här för att lära dig språket, du är här för att du är gift med mig och ska lyda mig!”

Han ska ha tvingat ned kvinnans hand på en rödhet spisplatta ”så att huden lossnade” och hotat med att han skulle skicka hem henne till hennes hemland.

Osv osv.

Kräket är ett av många kräk!

Vad som gör att jag reagerar särskilt på detta fall är dock det faktum att ynkryggen, som redan 2005 dömdes till fängelse för grov kvinnofridskränkning, arbetar med integrationsfrågor!!!

Hans arbete går ut på att ge råd, stöd och samhällsinformation till nyanlända flyktingar!

Han förnekar, naturligtvis, brott och påstår att hans fru hittat på alltihopa.

Ja, det är givetvis tingsrättens uppgift att komma fram till vad som är sant och falskt!

Det ligger dock nära till hands att önska att någon än målsägaren tvingas resa mycket långt bort! Efter avtjänat, långt, straff!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar