12 december 2012

Slussen en utsiktslös långbänk?

Dagens besked från Mark- och miljödomstolen angående Slussen är bedrövligt!

Alla märkliga klagomål från kulturelit, s k miljövänner och andra, obskyra, grupperingar avfärdas i sin helhet av domstolen. Utmärkt!

Däremot anser domstolen att ägarna till "glashuset" skulle "lida ekonomisk skada" då deras hyresgäster skulle komma att få försämrad utsikt.

Under tiden lappas, lagas och plåstras den nuvarande, sunkiga, Slussen-konstruktionen in absurdum. De senaste månaderna, och åren, har ett mindre trafikkaos rått då förstärkningsarbeten av den dödsdömda karusellen ständigt har pågått.

Att "glashusets" ägare, kommanditbolaget T-bodarne, skulle besitta evig rätt till vacker utsikt från sin byggnad känns svårt att förstå. Bara för att man i dag har fri utsikt från sin balkong så innebär ju inte detta att det inte kan beslutas om nya byggnader i närområdet. Åtminstone inte för de allra flesta av oss som bor bortom en sönderrostande sluss.

Behovet av en ny Slussenkonstruktion är mer än akut.

Att alla övriga kritiker nu, helt riktigt, avfärdas av Mark- och miljödomstolen, borde få hyresgästerna i, och ägarna till, glashuset att göra ett omtag i tänkandet kring sin kritik av nya Slussen.

T-bodarne borde allvarligt fundera över om striden är värd sitt pris.
Fortsätter de kampen för sitt eget panorama torde risken vara stor att de, en gång för mycket, har kastat sten i sitt eget glashus!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar