7 september 2012

Sms-lånebranden borde släckas för gott!

Antalet gånger per år som jag, åtminstone delvis, delar uppfattning med företrädare för V och MP är starkt begränsat. Jag skulle tro att tillfällena kan räknas på ena handens fingrar under ett kalenderår. Om ens det!

I dag är dock undantaget som bekräftar regeln!

Under den senaste tiden har sms-lån debatterats livligt. Detta efter att SVTs Aktuellt noggrant rotat i träsket av ockrare som erbjuder cash mot, ibland, 5-siffriga procentsatser i ränta.

Även om de värsta företagen på sms-lånemarknaden naturligtvis borde kunna dras inför skranket just som ockrare så är det inte mycket bättre med de som håller sig med en lägre ränta på de utlånade summorna.

Jag har svårt att se varför sms-lån överhuvudtaget ska vara tillåtna.

SVT berättar i dag att V och MP vill förbjuda verksamheten. Jag delar denna uppfattning!

Det borde självklart vara en viss karenstid innan pengarna betalas ut och det borde faktiskt vara så att en namnteckning, på gammalt hederligt vis och inte i den virtuella världens motsvarighet, krävs.

Dock delar jag inte kraven från V och MP om att samhället ska ta större ansvar för de som är överskuldsatta. Det vore att bjuda in till en fortsatt lånecirkus om staten finns där med sin trygga famn, i än större omfattning , i slutänden än vad fallet är i dag.

Vuxna människor måste lära sig att ta ansvar för sina låne- och andra handlingar!

Så länge detta krav inte är uppfyllt borde sms-lånemarknaden släckas ned!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar